Έμειναν στις μακέτες! Δεν τα βρήκαν Κυβέρνηση – Κοινοπραξία «Ζήνων» για ενιαία ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας της Λάρνακας

Τερματίστηκαν οριστικά οι διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης με την Κοινοπραξία «Ζήνων» για το έργο της ενιαίας ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας της Λάρνακας.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών αναφέρεται ότι «παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβλήθηκαν εκ μέρους της Κυβέρνησης για επίτευξη συμφωνίας για το έργο του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας, η Κοινοπραξία Ζήνων απέτυχε να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει. Ως εκ τούτου, οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν οριστικά και η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην ανανεώσει την περίοδο ισχύος της προσφοράς που έληξε στις 15 Ιουνίου 2015».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι « το Υπουργικό Συμβούλιο έχει δώσει έγκριση από την ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων τον Ιούλιο 2010, για μεγάλο αριθμό παρατάσεων σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας χωρίς αποτέλεσμα».

Προστίθεται ακόμα ότι «η απόφαση της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, ώστε το λιμάνι να καταστεί το κύριο επιβατηγό λιμάνι της Κύπρου παραμένει σε ισχύ και διευκρινίζεται ότι ισχύει η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μη μετατροπή του σε βιομηχανικό λιμάνι».

Η Κυβέρνηση, καταλήξει η γραπτή ανακοίνωση «λαμβάνοντας υπόψη τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Λάρνακας, θα προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες που θα αφορούν στην υλοποίηση της απόφασης για εκσυγχρονισμό του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας».