Έκθεση κόλαφος της GRECO για την Κύπρο – Mη εφαρμογή των συστάσεων στην πάταξη διαφθοράς

Με έκθεσή της για την Κύπρο, που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) επισημαίνει την έλλειψη ουσιαστικού και συνεκτικού ελέγχου στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, των προεκλογικών εκστρατειών και επικρίνει τη μη δημοσίευση των δωρεών που χορηγούνται σε πολιτικούς πάνω από ένα ορισμένο όριο.

Τονίζει, μάλιστα, ότι δεν έχει προβλεφθεί μέχρι σήμερα η επιβολή κυρώσεων στους πολιτικούς της Κύπρου που παραβιάζουν τη νομοθεσία για δημοσιοποίηση του «πόθεν έσχες» τους.

Παρ’ όλ’ αυτά, η έκθεση χαιρετίζει το νέο κυπριακό νόμο περί πολιτικών μερών (PPL), που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2012, με βάση τον οποίο εισάγεται η «ρητή υποχρέωση για τα πολιτικά κόμματα να τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης».

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι ο νέος νόμος υποχρεώνει τα πολιτικά κόμματα να υποβάλλουν εκθέσεις για τα έσοδα, τις δαπάνες τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα χρέη που έχουν, καθώς και για τα έσοδα-έξοδα που έχουν κατά τη διάρκεια προεκλογικών περιόδων.

Η GRECO αναγνωρίζει ακόμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο, που πρέπει να κοινοποιούνται κάθε χρόνο στο κοινό, υπόκεινται στον ανεξάρτητο έλεγχο του γενικού ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η έκθεση επανέρχεται στις παλαιότερες συστάσεις της, που δεν έχουν εφαρμοσθεί, για την δημιουργία ενός ανεξάρτητου συστήματος παρακολούθησης της πολιτικής χρηματοδότησης στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας σχετικά με τους δωρητές των πολιτικών κομμάτων ότι:

– Δεν έχει θεσμοθετηθεί γενική απαίτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία να αποκαλύπτονται όλες οι δωρεές και τα ονόματα των δωρητών, από πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους αντιπρόσωπους και υποψήφιους βουλευτές.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, η σύσταση αυτή δεν έχει εφαρμοστεί, όπως και δεν έχει εφαρμοσθεί και “η γνωστοποίση των ιδιωτικών δωρεών στα κόμματα (που ξεπερνά ένα ορισμένο ποσό), μαζί με την αποκάλυψη του ονόματος του ιδιώτη.

Όσον αφορά στις δωρεές, υπάρχει μόνο μία απαίτηση γνωστοποίησης που εμπεριέχεται στο νέο Νόμο για τα πολιτικά κόμματα, με βάση τον οποίο τα πολιτικά κόμματα και οι συγγενικές τους οργανώσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο το συνολικό ποσό των ανώνυμων δωρεών ανά έτος.

Ανεξάρτητα, όμως, απ’ αυτά και εξετάζοντας την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής της Κύπρου, η GRECO χαρακτηρίζει χαμηλό το επίπεδο συμμόρφωσης της χώρας, προς τις συστάσεις που ήδη έχουν υποβληθεί για την πάταξη της διαφθοράς στη νήσο.