Άρχισε η καταβολή επιδόματος τέκνου σε οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά

H έναρξη της καταβολής επιδόματος τέκνου σε οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά θα αρχίσει άμεσα, αντί από το τέλος Δεκεμβρίου, όπως συνέβαινε έως τώρα.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ ενημερώσει το κοινό για τα ακόλουθα σε σχέση με την έναρξη της καταβολής του επιδόματος:

(α) Φέτος, για πρώτη φορά, αποφασίσθηκε η έναρξη της καταβολής επιδόματος τέκνου σε οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά από το τέλος Οκτωβρίου, αντί από το τέλος Δεκεμβρίου, όπως συνέβαινε για πολλά χρόνια προηγουμένως. Η απόφαση αυτή λήφθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αυτοβούλως λόγω της εκτίμησης των δυσκολιών που πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο.

(β) Με την πρώτη πληρωμή, η οποία θα αρχίσει από τις 5 Νοεμβρίου 2015, θα καλυφθούν πέριξ των 15.000 αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι το τέλος Αυγούστου 2015.

(γ) Με ταχύτητα θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος επιπρόσθετου μεγάλου αριθμού αιτήσεων για να πληρωθούν  μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2015.

 (δ) Σημειώνεται ότι αιτήσεις που διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν το όριο ετήσιων εισοδημάτων, που ορίζεται στη νομοθεσία, δεν θα εγκριθούν και οι αιτητές θα ενημερωθούν εγγράφως.