Στο ψυγείο η ανάπτυξη του λιμένα Λεμεσού..

Στο ψυγείο φαίνεται πως έχουν μπει λιμενικές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων στον τομέα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Το υπουργικό συμβούλιο από τις 7 Οκτωβρίου 2016 εξουσιοδότησε τον υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων όπως διαβουλευτεί με τις ανάδοχες εταιρείες στο λιμάνι έχοντας ως στόχο τη λιμενική ανάπτυξη.

Ωστόσο, τα ζητήματα που προέκυψαν στο λιμάνι όσον αφορά διευκρινίσεις στις συμβάσεις για την παραχώρηση δραστηριοτήτων της βιομηχανίας oil & gas άφησαν αναγκαστικά πίσω αυτά τα ζητήματα.

Εξάλλου, όπως εξήγησε στο EnergyNews κυβερνητική πηγή στόχος δεν είναι να επιβάλουν στους επενδυτές αυτές τις αναπτύξεις αλλά να καθοδηγήσουν για τις ανάγκες που εμφανίζονται. «Αν δεν πράξουν τίποτα από όλα αυτά τότε θα πράξουμε αναλόγως», ανέφερε.

Συγκεκριμένα, οι εισηγήσεις του υπουργικού είναι:
– Η κατασκευή σε δύο φάσεις, κρηπιδώματος μήκους 500 μ στο λιμάνι Λεμεσού δαπάνης 30 – 35 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό της Αρχής Λιμένων Κύπρου ή και από δανεισμό της Αρχής με κυβερνητική εγγύηση.
– Η κατασκευή κρηπιδώματος 600 μ και επιχωμάτωση μέρους της θάλασσας στο λιμάνι Λεμεσού δαπάνης 75 -80 εκατ. ευρώ μέσω διαδικασίας εξεύρεσης ιδιώτη επενδυτή.
– Η κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 560 μ με συνολικό κόστος 25 εκατ. ευρώ στο βασιλικό και με χρηματοδότηση μέρους από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility και μέρους από το αποθεματικό τα Αρχής Λιμένων Κύπρου

Το θέμα πρέπει να επανέλθει στο συμβούλιο πριν την έκδοση των οδηγιών για τη λιμενική ανάπτυξη προς τελική έγκριση.

Πηγή:reporter