«Μαύρη τρύπα» €152 εκ. στα Ταμεία Συντάξεων «28» Δήμων

Αποκαλυπτικές οι αναλογιστικές μελέτες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 28 Δήμων – Τρύπα €152 εκατομμυρίων για την περίοδο 2011 – 2015

Τρύπα €152 εκατομμυρίων αποκάλυψαν οι αναλογιστικές μελέτες που διενεργήθηκαν στα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 28 Δήμων για την περίοδο 2011 – 2015, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν υπόδειξης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με το διαχειριστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2015, μόνο 2 από τους 28 Δήμους και συγκεκριμένα οι Δήμοι Ιδαλίου και Λατσιών, παρουσίασαν πλεονασματικές εισφορές στα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, οι ελλειμματικές υποχρεώσεις 26 Δήμων προς τα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, ανέρχονταν σε €152 εκ.

Λόγω οικονομικών δυσκολιών, οι περισσότεροι Δήμοι συνεχίζουν να μην εισφέρουν στα πιο πάνω Ταμεία ή εισφέρουν μικρότερα ποσά από ό,τι θα έπρεπε.

Σύμφωνα με στοιχεία από ελεγμένες ή από μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή από οικονομικές καταστάσεις, ο έλεγχος των οποίων, κατά την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, βρισκόταν σε εξέλιξη ή που δόθηκαν από τους Δήμους, οι οφειλές τους προς τα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων στις 31.12.2015 και 31.12.2014, ανέρχονταν σε €150,1 εκ. και €147,9 εκ., αντίστοιχα.

Με βάση τον πίνακα που παραθέτει η Ελεγκτική Υπηρεσία, τις μεγαλύτερες οφειλές στις 31 Δεκεμβρίου 2015 παρουσίαζε ο Δήμος Λεμεσού με €58,27 εκατ. και ακολουθεί ο Δήμος Λευκωσίας με €42,24 εκατ. με τρίτον τον Δήμο Λάρνακας με €24,08 εκατ.

Γενικότερα, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται την ετοιμασία προγράμματος οικονομικής περισυλλογής για εξάλειψη ή μείωση των ελλειμμάτων των Δήμων «για αποτροπή της οικονομικής κατάρρευσης».

Η ΕΥ εισηγείται επίσης ότι οι Δήμοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, ασκώντας με πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και οικονομικό τρόπο τις εξουσίες που τους παρέχει η σχετική νομοθεσία για την είσπραξη καθυστερήσεων φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων και την επιβολή και είσπραξη όλων των τελών και δικαιωμάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία και στους σχετικούς Κανονισμούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ