Κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης ζητά ο Γ. Ελεγκτής

Την αναθεώρηση ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι βουλευτές ζήτησε ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και ισονομίας. Καλώντας τους, μιας και στην προκειμένη περίπτωση είναι «αυτοί παπάδες, αυτοί τατάδες», να εναρμονίσουν αυτά τα ωφελήματα που απολαμβάνουν μόνοι οι ίδιοι, με ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη κρατική μηχανή, τροποποιώντας τις κείμενες νομοθεσίες.

Οι βουλευτές μας είναι οι μόνοι αξιωματούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν το εφάπαξ/φιλοδώρημά τους από το Κράτος αφορολόγητο, καθώς και σύνταξη από το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η σύνταξη και το φιλοδώρημα βουλευτή με μία βουλευτική θητεία (60 μήνες) ανέρχεται σε €1.352 μηνιαίως και €75.729 αντίστοιχα, ενώ για βουλευτή που συμπλήρωσε δύο βουλευτικές θητείες (120 μήνες) η σύνταξη ανέρχεται σε €3.306 μηνιαίως και το φιλοδώρημα σε €185.115.

Από τα πιο πάνω προκύπτει, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, ότι ο περί Συντάξεων Νόμος συντάχθηκε με ετεροβαρή κριτήρια, με αποτέλεσμα ένας βουλευτής με δύο θητείες να απολαμβάνει υπερδιπλάσια συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε σύγκριση με ένα βουλευτή με μία θητεία.

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω φιλοδώρημα που λαμβάνουν οι βουλευτές δεν υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στους κρατικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τους οποίους, οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα κερδίζεται με υπηρεσία από την 1/1/2013 και μετά, υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, οι βουλευτές εξαίρεσαν τους εαυτούς τους όταν ψήφιζαν σε νόμο το εν λόγω μνημονιακό νομοσχέδιο.

Επιπλέον, η καταβολή της σύνταξης των βουλευτών αρχίζει από το 60ό έτος της ηλικίας τους, νοουμένου ότι δεν εξακολουθούν να είναι βουλευτές ή να ασκούν οποιοδήποτε άλλο λειτούργημα ή αξίωμα στη Δημοκρατία, και το φιλοδώρημα καταβάλλεται με τη λήξη της θητείας τους. Στους βουλευτές δεν εφαρμόστηκε οποιαδήποτε επέκταση της ηλικίας έναρξης καταβολής της σύνταξης τους, όπως καθορίστηκε για τους δημοσίους υπαλλήλους με τον Νόμο 216(Ι)/2012, για τους οποίους, πλέον, η υποχρεωτική ηλικία αφυπηρέτησης είναι η ηλικία των 65 ετών στην οποία ξεκινά να καταβάλλεται η σύνταξη και το εφάπαξ  χωρίς οποιανδήποτε αναλογική μείωση.

«Ενόψει των δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών που διέρχεται η χώρα μας και για σκοπούς εφαρμογής των αρχών της ίσης μεταχείρισης και ισονομίας, τα ωφελήματα των βουλευτών θα πρέπει να αναθεωρηθούν» αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής, έτσι ώστε να φορολογείται το εφάπαξ/φιλοδώρημα που λαμβάνουν και περαιτέρω, να επεκταθεί η ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους από την ηλικία των 60 ετών που είναι σήμερα, στην ηλικία των 65 ετών.

Να καταργηθεί η σύνταξή τους
Ειδικά για τη σύνταξη που λαμβάνουν οι βουλευτές, ο Γενικός Ελεγκτής στην ετήσια έκθεσή του για το έτος 2015, που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να καταργηθεί και εξηγεί τους λόγους.

Με βάση μνημονιακό νομοσχέδιο που ψήφισαν οι βουλευτές, οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσλαμβάνονται από 1/1/2013 και εντεύθεν, δεν εντάσσονται σε κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή όμοιο με αυτό, και ως εκ τούτου, θα λαμβάνουν σύνταξη μόνο από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«Έχουμε την άποψη ότι, ειδικά εφόσον οι βουλευτές δεν απαγορεύεται να εξασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν κρατική σύνταξη» αναφέρει στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής, προσθέτοντας τα εξής: «Τονίζουμε σε αυτό το σημείο, ότι η ένταξη των βουλευτών το 1980 στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων είχε γίνει κατ΄επίκληση του γεγονότος ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι απολάμβαναν ένα τέτοιο ωφέλημα. Δεν μπορεί συνεπώς, κατά την άποψή μας, τώρα που στη Δημόσια Υπηρεσία το ωφέλημα αυτό έχει τερματιστεί, να συνεχίσει να δίνεται στους βουλευτές».

Επί του θέματος αυτού, παρατηρείται άλλη μια στρέβλωση υπέρ των βουλευτών: Από την αντιμισθία τους δεν γίνεται καμία αποκοπή εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διότι, θεωρούνται ως αυτοεργοδοτούμενοι για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το επιχείρημα ότι αρκετοί βουλευτές ασκούν επάγγελμα. Υπάρχουν, όμως, και αρκετοί βουλευτές που δεν ασκούν επάγγελμα, ωστόσο, θεωρούνται και πάλι αυτοεργοδοτούμενοι.

.philenews.