ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: «Έτοιμοι να καταρρεύσουν οι περισσότεροι Δήμοι»

Αυτό διαπιστώνει ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην Ειδική Έκθεση του για την τοπική αυτοδιοίκηση για το 2015.

Συγκεκριμένα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρει πως «οι περισσότεροι Δήμοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο θα ήταν οξύτερο εάν η κρατική χορηγία δεν έφθανε πολλές φορές μέχρι και σε ποσοστό 40% των εσόδων των Δήμων, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους».

Μάλιστα, στην  έκθεση επισημαίνεται πως η οικονομική κατάσταση των Δήμων θα επιδεινωθεί περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των χορηγιών που παραχωρεί το κράτος, λόγω των περιορισμών που επιβάλλουν οι παρούσες συνθήκες στα δημόσια οικονομικά.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στις παρατηρήσεις του τονίζει πως «για αποτροπή οικονομικής κατάρρευσης, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως οι Δήμοι ετοιμάσουν πρόγραμμα μέτρων οικονομικής περισυλλογής, με στόχο την εξάλειψη ή τουλάχιστον τη μείωση των ελλειμμάτων τους. Αναφέραμε επίσης ότι οι Δήμοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, ασκώντας με πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και οικονομικό τρόπο τις εξουσίες που τους παρέχει η σχετική νομοθεσία για την είσπραξη καθυστερήσεων φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων και την επιβολή και είσπραξη όλων των τελών και δικαιωμάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία και στους σχετικούς Κανονισμούς».

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι Στροβόλου, Λατσιών, Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Ύψωνα, Δρομολαξιάς-Μενεού, Κερύνειας, Μόρφου, Λύσης και Ακανθούς,δεν είχαν υποβάλει, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, για έλεγχο, τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2015, όπως είχαν υποχρέωση, ενώ οι Δήμοι Λατσιών, Ύψωνα, Δρομολαξιάς-Μενεού και Λιβαδιών δεν είχαν υποβάλει για έλεγχο τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2014.

Από την άλλοι, οι Δήμοι Λεμεσού, Λάρνακας, Αγλαντζιάς, Τσερίου, Κάτω Πολεμιδιών, Λιβαδιών, Γεροσκήπου και Αμμοχώστου, υπέβαλαν τις οικονομικές τους καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2015 καθυστερημένα, δηλαδή μετά τις 30.4.2016.

Προϋπολογισμοί 

Τα ποσά που φαίνονται στο εν λόγω πιίνακα προέρχονται από ελεγμένες ή από μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή από οικονομικές καταστάσεις, ο έλεγχος των οποίων, κατά την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης 2015, βρισκόταν σε εξέλιξη ή από στοιχεία που δόθηκαν από τους Δήμους.

123

Πηγή:larnakaonline.com