Αυτή είναι η σύνθεση του πληθυσμού της Κύπρου

Ο συνολικός πληθυσμός της Κύπρου υπολογίζεται στις 940.100 στο τέλος του 2015 σε σύγκριση με 938.400 τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας αύξηση 0,2%, σύμφωνα με τη «Δημογραφική Έκθεση 2015» που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Η σύνθεση του πληθυσμού κατά κοινότητα ήταν:

Ελληνοκυπριακή κοινότητα 701.000 ή ποσοστό 74,5%, Τουρκοκυπριακή κοινότητα 91.800 ή 9,8%, ξένοι υπήκοοι 147.300 ή ποσοστό 15,7%. Στο συνολικό πληθυσμό της Κύπρου δεν περιλαμβάνονται οι Τούρκοι έποικοι.

Ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου υπολογίζεται σε 848,3 χιλιάδες στο τέλος του 2015 σε σύγκριση με 847,0 χιλιάδες τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή σημείωσε αύξηση 0,2%,

Ο αριθμός των γεννήσεων το 2015 ήταν 9.170 σε σύγκριση με 9.258 τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, που εκφράζει τον μέσο αριθμό παιδιών κατά γυναίκα υπολογίστηκε σε 1,32 το 2015 και παραμένει από το 1995 κάτω από το 2,10 που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται αναπλήρωση του πληθυσμού.

Ο αριθμός των θανάτων το 2015 ήταν 5.859 και το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας 6,9 θάνατοι για κάθε χίλιους κατοίκους.

Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση υπολογίστηκε σε 79,8 χρόνια για τους άνδρες και 83,5 χρόνια για τις γυναίκες.

Το 2015 ο αριθμός των γάμων αυξήθηκε σε 13.006 από 12.404 το 2014. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι αυξήθηκαν σε 4.175 το 2015 από 3.706 το 2014 και οι πολιτικοί γάμοι αυξήθηκαν σε 8.831 το 2015 από 8.698 το 2014.

Κατά το 2015 ο αριθμός των διαζυγίων έφθασε τα 1.807 σε σύγκριση με 1.884 το 2014.

Η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο ήταν θετική από το 1983 μέχρι το 2011. Από το έτος 2012 άρχισε να παρατηρείται αρνητική καθαρή μετανάστευση. Το 2015 η καθαρή μετανάστευση υπολογίστηκε σε -2.000.

Πηγή: ΚΥΠΕ