Από το 1990 κάνει τον νοσηλευτή στο στρατό χωρίς να έχει πτυχίο

Ανθυπασπιστής της Εθνικής Φρουράς βρίσκεται τοποθετημένος από το 1990 μέχρι και σήμερα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (ΣΝΕ) εκτελώντας, τόσο διοικητικά όσο και νοσηλευτικά καθήκοντα, χωρίς να κατέχει το απαιτούμενο από τη νομοθεσία πτυχίο νοσηλευτικής και χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγραφής Νοσηλευτικής. Αυτό αποκαλύπτει η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2015.

«Ευθύνες, τόσο πειθαρχικές όσο και ποινικές για την πιο πάνω τοποθέτηση, ενδεχομένως να προκύπτουν για το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο διόρισε το εν λόγω πρόσωπο στο βαθμό του Λοχία, στο Στρατό της Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να πληροί τα κριτήρια πρόσληψης, καθώς και για τον ίδιο νοσηλευτή, ο οποίος προέβη σε ψευδή δήλωση ως προς την εγγραφή του στο Μητρώο Εγγραφής Νοσηλευτών» σημειώνεται στην Έκθεση.

Αναφέρεται πως το θέμα μεταβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα για σχετικές ενέργειες, ο οποίος ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία για την έναρξη της ποινικής διερεύνησης του θέματος από την Αστυνομία.

Πηγή: reporter.com.cy