Ανακοίνωση Έπαρχου Λάρνακας για τις πλημμύρες!

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 15/11/2016 αναφορικά με τις πλημμύρες που συνέβησαν την 1 Νοεμβρίου 2016, ως αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων  ο Έπαρχος Λάρνακας πληροφορεί τα ακόλουθα:

1.Μετά τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τις συσκέψεις υπό την προεδρία του με τα αρμόδια Τμήματα και  τους Δήμους Λάρνακας και Αραδίππου στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2016 αναφορικά με τα έργα άμεσης προτεραιότητας που απαιτείται να προωθηθούν με στόχο την απάμβλυνση των πλημμυρικών προβλημάτων που προκύπτουν από έντονες βροχοπτώσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή Λάρνακας, ο Έπαρχος Λάρνακας ζήτησε την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών καθώς και τη διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων για την εκτέλεση 11 έργων με συνολική προβλεπόμενη δαπάνη €211.000=.

2.Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την εκτέλεση όλων των προταθέντων έργων και την εξ’ ολοκλήρου κάλυψη της προβλεφθείσας δαπάνης από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά τα έτη 2016-2017 και το εγκριθέν ποσό έχει εμβασθεί προς τις αρχές υλοποίησης.

3. Τα έργα τα οποία εγκρίθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Α/Α ΈΡΓΟ ΑΡΧΉ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ
1 Περιοχ.οδού Τερψιχόρης Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
2 Διεύρυνση – εκβάθυνση καναλιού οδού Χρ.Σάββα Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
3 Διεύρυνση του καναλιού από την έξοδο του γεφυριού της οδού Λαρίσης διαμέσου του Μνημείου Καμάρων μέχρι την έξοδο του ξυλογέφυρου. Ε.Δ.Λ
4 Διάνοιξη νέου καναλιού κατάντι του Μνημείου των Καμάρων δυτικά του υφιστάμενου πεζόδρομου Ε.Δ.Λ
5 Εκτροπή τριών οχετών – Αλυκή Συμβ. Αποχετεύσεων Λάρνακας και Τ.Δ.Ε.
6 Προσωρινό Σύστημα Άντλησης Ομβρίων στην οδό Ελλησπόντου Δήμος Αραδίππου
7 Τοποθέτηση κάθετων σχάρων στην οδό Πενταδακτύλου Δήμος Αραδίππου
8 Διαπλάτυνση – καθαρισμός καναλιού Βεργίνας Δήμος Λάρνακας και Τ.Δ.Ε.
9 Κατασκευή καναλιού παρά την οδό Ελλαδος Αραδίππου Δήμος Αραδίππου
10 Συντήρηση οχετού από οδό Αγίου Μηνά – Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης Δήμος Αραδίππου
11 Κατασκευή Box Culvert στην οδό Ιωάννη Πολέμη Δήμος Αραδίππου

Διευκρινίζεται ότι το έργο που αφορά τη διάνοιξη νέου καναλιού κατάντι του μνημείου των Καμάρων δυτικά του υφιστάμενου πεζόδρομου, μετά από ένσταση του Τμήματος Αρχαιοτήτων δυστυχώς δεν είναι δυνατό να προωθηθεί. Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι το συγκεκριμένο έργο θα ήταν ένα άμεσο μέτρο απάμβλυνσης του προβλήματος,  ενώ το πλέον κατάλληλο έργο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η απομάκρυνση ολόκληρου του αναχώματος σε ένα μήκος περίπου 50 μέτρων κατάντι του μνημείου των Καμάρων ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων προς την Αλυκή.

4.Υπεδείχθη και τελικά έγινε αποδεκτό από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας η άμεση προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή δύο (2) αντλιοστασίων με δαπάνη €15 εκ. , έργα για τα οποία παραχωρήθηκε, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κυβερνητική εγγύηση  προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας για την εκτέλεση τους. Τα αντλιοστάσια αυτά με την κατασκευή τους θα απαμβλύνουν προβλήματα πλημμυρών που παρουσιάζονται νότια της Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού (πρώην Στρατηγού Τιμάγια) στις περιοχές Μητροπόλεως και Αγίου Ιωάννη καθώς επίσης και σε τμήμα της Λεωφ. Αλέξανδρου Παναγούλη όπου καταλήγουν τα όμβρια από τους γύρω προσφυγικούς συνοικισμούς.

5.Δύο έργα η εκτέλεση των οποίων κρίθηκε ως απαραίτητη, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να προταθούν για το λόγο ότι υπήρξε έντονη και μέσω δικηγόρων αντίδραση των ιδιοκτητών της γης η οποία απαιτείτο να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση τους.  Σε περίπτωση που γινόταν αποδεκτή η εκτέλεση των εργασιών στις δύο αυτές περιπτώσεις θα απαμβλύνετο σε πολύ μεγάλο βαθμό ο επηρεασμός των περιοχών Καμάρων καθώς και των Δήμων Λιβαδιών και Λάρνακας από τα πλημμυρικά προβλήματα που επισυμβαίνουν σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και ακραίων καιρικών φαινομένων.

6. Όλα τα έργα τα οποία θα εκτελεστούν  από την αρχή υλοποίησης τους που εμφαίνεται στον πιο πάνω πίνακα προωθούνται υπό τον γενικό συντονισμό και έλεγχο του Επάρχου.

Ο Έπαρχος ενημερώνει τέλος ότι με τα έργα αυτά δεν εξαντλούνται οι προσπάθειες για απάμβλυνση των προβλημάτων από πλημμύρα ενώ όταν εντοπίζονται  νέα έργα που μπορούν να συνεισφέρουν στην όλη προσπάθεια που γίνεται, θα προωθείται η υλοποίηση τους, και παράλληλα υποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι οι πολίτες οφείλουν να φροντίσουν και με δικές τους ενέργειες να προστατεύσουν την περιουσία τους.

(Οδυσσέας Κ. Χατζηστεφάνου)

Έπαρχος

Πηγή:larnakaonline.com