Έργα υποδομής και ανάπτυξης στο Δάλι

Υπογράφηκε στις 29 Ιουλίου 2016, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ), η σύμβαση για την κατασκευή πεζόδρομων ξενάγησης και δύο στεγάστρων στον Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου.

Τη σύμβαση υπέγραψαν η Διευθύντρια του ΤΔΕ κα Χρυστάλλα Μαλλούππα και εκπρόσωπος της εργοληπτικής εταιρείας M&A SOLOMOU CONSTRUCTION LTD, η οποία ανέλαβε την κατασκευή του έργου.

Στο Αρχαιολογικό Χώρο Ιδαλίου, όπου έχουν διενεργηθεί ανασκαφές από Τμήμα Αρχαιοτήτων, θα κατασκευαστούν πεζόδρομοι ξενάγησης και δύο μεγάλα στέγαστρα. Οι εργασίες προσβλέπουν στην πλήρη αξιοποίηση και προβολή του σημαντικού αυτού Αρχαιολογικού Χώρου με τη δημιουργία των πεζοδρόμων ξενάγησης και των στεγάστρων, τα οποία θα είναι προσβάσιμα και από ΑμΕΑ και την φωταγώγηση του χώρου.

Οι διάδρομοι ξενάγησης έχουν συνολικό μήκος 155 μέτρων και τα στέγαστρα 450 τ.μ. και 101 τ.μ. αντίστοιχα. Επίσης, θα φωταγωγηθεί ο χωμάτινος δρόμος σύνδεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιδαλίου με τον αρχαιολογικό χώρο ανασκαφών.

To ποσό του Συμβολαίου ανέρχεται στα €292.400,00 πλέον ΦΠΑ.

Οι εργασίες για την κατασκευή του έργου αρχίζουν περί τα τέλη Αυγούστου 2016. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι τέσσερις μήνες και η Περίοδος Ευθύνης Ελαττωμάτων δύο χρόνια.

Οι συντελεστές για την δρομολόγηση του Έργου είναι το Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Οι αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες για το έργο ετοιμαστήκαν από το αρχιτεκτονικό γραφείο Πεύκιος Γεωργιάδης.

er1

er2