Εκτός ”κόκκινου καταλόγου” της Ευρώπης τα αμπελοπούλια!

Ένα στα πέντε πουλιά στην ΕΕ απειλούνται με εξαφάνιση όπως διαφαίνεται από τον Ευρωπαϊκό Κόκκινο Κατάλογο για τα Πουλιά, αλλά αυτός ο κατάλογος δεν συμπεριλαμβάνει πουθενά τα αμπελοπούλια.

Σε ανακοίνωση του, το BirdLife Cyprus αναφέρει ότι ο Ευρωπαϊκός Κόκκινος κατάλογος για τα πουλιά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BirdLife International, αποκαλύπτει συγκλονιστικά στοιχεία σε σχέση με την υποβάθμιση αγροτικών περιοχών, την απώλεια βιοτόπων και την κλιματική αλλαγή, προσθέτοντας ότι “αν δεν δώσουμε την απαραίτητη σημασία, θα είμαστε οι επόμενοι στον ”Κόκκινο Κατάλογο”.

Όπως αναφέρεται , μετά από 3 χρόνια εργασιών, υπό την καθοδήγηση του BirdLife International και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιεύτηκε ο νέος Ευρωπαϊκός Κόκκινος Κατάλογος των Πουλιών, που θ’ αποτελεί τις βάσεις για ευρωπαϊκές δράσεις διατήρησης και για την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια.

Στα κύρια ευρήματα της έκθεσης, το BirdLife Cyprus υπογραμμίζει ότι το 18%, των 451 ειδών που εξετάστηκαν, απειλούνται στο επίπεδο χωρών ΕΕ27 και αυτό σημαίνει ότι 82 είδη απειλούνται, εκ των οποίων τα 11 είναι στο υψηλότερο επίπεδο απειλής εξαφάνισης, 16 κινδυνεύουν και 55 είναι τρωτά.

Παραδείγματα για αυτά τα είδη αποτελούν το Τρυγόνι (Streptopelia turtur), που χρησιμοποιεί την Κύπρο ως σταθμό στο ταξίδι της αποδημίας, αλλά και ως περιοχή φωλιάσματος.

Το Λιβαδογαλούδι (Anthus pratensis), πουλιά αυτού του είδους βρίσκονται στην Κύπρο κατά το χειμώνα.

Ο Τριδάχτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla), είδος που καταγράφηκε ως τυχαίος επισκέπτης στην Κύπρο και οι Κοντούρες (Aythya ferina), πουλιά αυτού του είδους βρίσκονται στην Κύπρο κατά το χειμώνα.

Επίσης, συνολικά 20 είδη, που προηγουμένως θεωρούνταν ως ”Κινδυνεύοντα” στην Ευρώπη, τώρα χαρακτηρίζονται ως Μειωμένου Ενδιαφέροντος στην Ευρώπη (αν και ορισμένα εξακολουθούν να είναι απειλούμενα σε παγκόσμιο επίπεδο).

Αυτά τα είδη περιλαμβάνουν χαρισματικά είδη όπως τη Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), την Τρουλλουρία (Burhinus oedicnemus), το Γυπογέρακα (Milvus milvus, αρπακτικό που περνά από την Κύπρο κατά την αποδημία, το Κιρκινέζι (Falco tinnunculus) αρπακτικό που περνά από την Κύπρο κατά την αποδημία, το Διπλογέρακο (Buteo rufinus), είδος με αυξανόμενο αναπαραγωγικό πληθυσμό στην Κύπρο και το Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica), είδος που περνά από την Κύπρο κατά το ταξίδι της αποδημίας.

Εξάλλου, άλλα 25 είδη είναι ακόμη απειλούμενα στην Ευρώπη, τώρα όμως αντιμετωπίζουν μειωμένη απειλή εξαφάνισης, σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Καταληκτικά, το BirdLife Cyprus αναφέρει πως τα δεδομένα του Κόκκινου Καταλόγου παρέχουν μια σταθερή βάση, για την παρακολούθηση των μελλοντικών τάσεων, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή βιοποικιλότητα και για την καθοδήγηση δράσεων διατήρησης.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση πάντως είναι το γεγονός ότι τα αμπελοπούλια δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο.

Κρατίνος

Comments

via Facebook